SWISS CONTRIBUTION

Gospodarstwo prowadzone jest samodzielnie przez małżeństwo właścicieli, co zapewnia rodzinną atmosferę wypoczynku. Prowadzimy także gospodarstwo rolne w integrowanym systemie jakości, które naszym gościom dostarcza świeżych warzyw, owoców oraz kwiatów najwyżej jakości.

W ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Nazwa naboru wniosków: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

Numer publikacji: 4/LPK/IUT/2014

 

Pozyskano fundusze na realizacje projektu
„Adaptacja budynku mieszkalno-gospodarczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną”.

Projekt realizowany był w okresie od 05-06-2014 r. do 31-04-2015 r.

Celem ogólnym projektu było:

  • Zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze subregionu poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i rozwój produktów turystycznych

zaś Cele szczegółowe obejmowały:

  • Stworzenie nowej bazy noclegowej

  • Stworzenie nowej oferty pobytowej na potrzeby turystów krajowych jak i zagranicznych.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

Działanie 1 - Rozbudowa i przebudowa (adaptacja) budynku mieszkalno-gospodarczego na cele agroturystyki

Działanie 2 - Wyposażenie bazy noclegowej

Działanie 3 - Działania promocyjno-informacyjne.