Przetargi i Oferty

Zestawienie ofert na wykonanie prac budowlanych w ramach Projektu pn. Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną.

Informuje, że do dnia 07.07.2014r. do godz. 12:00 wpłynęły do Dariusza Stefańskiego na adres Karmanowice 77a, 24-160 Wąwolnica trzy ważne oferty na wykonanie prac budowlanych (podłoża i posadzki) na potrzeby projektu nr LGD-4/LPK/IUT/5/2014 pod nazwą Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Zestawienie złożonych ofert

Oferta złożona przez Firmę Posadzki cementowe Maj-Bud, odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Ponadto została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny. W związku z czym realizacja zamówienia została powierzona wyżej wymienionemu Wykonawcy.


Zestawienie ofert na wykonanie prac budowlanych w ramach Projektu pn. Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną.

Informuje, że do dnia 07.07.2014r. do godz. 12:00 wpłynęły do Dariusza Stefańskiego na adres Karmanowice 77a, 24-160 Wąwolnica trzy ważne oferty na wykonanie prac budowlanych (instalacja elektryczna) na potrzeby projektu nr LGD-4/LPK/IUT/5/2014 pod nazwą Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Zestawienie złożonych ofert

Oferta złożona przez Firmę Elektro-Technik Andrzej Gwiazda, odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Ponadto została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny. W związku z czym realizacja zamówienia została powierzona wyżej wymienionemu Wykonawcy.


Zestawienie ofert na wykonanie prac budowlanych w ramach Projektu pn. Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną.

Informuje, że do dnia 07.07.2014r. do godz. 12:00 wpłynęły do Dariusza Stefańskiego na adres Karmanowice 77a, 24-160 Wąwolnica trzy ważne oferty na wykonanie prac budowlanych (ściany, ścianki, tynki, oblicowania, roboty malarskie, elewacje) na potrzeby projektu nr LGD-4/LPK/IUT/5/2014 pod nazwą Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Zestawienie złożonych ofert

Oferta złożona przez Firmę Usługi Budowlane Kazimierz Wyczółkowski odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Ponadto została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny. W związku z czym realizacja zamówienia została powierzona wyżej wymienionemu Wykonawcy.


Zestawienie ofert na wykonanie prac budowlanych w ramach Projektu pn. Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną.

Informuje, że do dnia 07.07.2014r. do godz. 12:00 wpłynęły do Dariusza Stefańskiego na adres Karmanowice 77a, 24-160 Wąwolnica trzy ważne oferty na wykonanie prac budowlanych (instalacja sanitarna) na potrzeby projektu nr LGD-4/LPK/IUT/5/2014 pod nazwą Adaptacja budynku mieszkalno-gospodrczego z przeznaczeniem na działalność agroturystyczną, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Zestawienie złożonych ofert

Oferta złożona przez Firmę Instalator Grzegorz Sumorek, odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Ponadto została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny. W związku z czym realizacja zamówienia została powierzona wyżej wymienionemu Wykonawcy.


 

1. Zapytanie ofertowe - zobacz

1. Kosztorysy - zobacz

2. Zapytanie ofertowe - zobacz

2. Kosztorysy - zobacz

3. Zapytanie ofertowe (stolarkę wg. przedmiaru robót) - zobacz

3. Kosztorys - zobacz